Pages

Tuesday, March 30, 2010

Sweet

Man ska va tacksam för nåt
varje dag. Idag (liksom många
andra dar) gläds jag åt att jag
kan välja att inte starta eget.

No comments: