Pages

Monday, May 03, 2010

Unikast

Och plötsligt står man bara där
och föreslår uspar. Motviljan
till trots.

No comments: