Pages

Friday, June 11, 2010

Gaudeamus

Det har varit en ganska grå vecka för studentfirarna här i huvudstaden.
Men det har inte stoppat deras tjoande och tjimmande.

Jag hoppas att de ägnar dagen åt att tänka på allt det fina och inte på
allt det ovidkommande.

No comments: