Pages

Wednesday, September 11, 2013

Fairphone!

Ja men vi kör väl vidare på mobiltelefonspåret den här veckan.

Har ni sett den här? Vill ni ha? Jag tror jag vill ha.

No comments: