Pages

Tuesday, November 05, 2013

Ren mat

Jag tror att jag har tipsat om de här listorna förut men gör det igen. Frukt och grönt som har mycket respektive lite rester av besprutning i sig. För hälsans skull kan det vara bra att använda listan som guide vid mathandlingen.

No comments: